« descolorido « descomedido « descomponer » descomponerse » descomposición »