« prosa « prosaico « prosapia » proscenio » proscribir »